Úvod

Kemp a ubytování

Fotogalerie

Parcely

Pozemní práce

Kontakt

 


Kam do okolí

Zde naleznete několik typů na výlety po okolí či do vzdálenějších míst Šumavy, které stojí zato navštívit. Můžete si u nás zapůjčit mapy okolí pro pěší turistiku a také 2 horská kola pro cykloturistiku. Rádi Vám samozřejmě odpovíme na dotazy ohledně zajímavých míst v okolí.

 

Národní park Šumava

Národní park Šumava byl zřízen v roce 1991. Jeho hlavním posláním je uchování vzácných ekosystémů vyskytující se v této lokalitě. Park má rozlohu 690 km2, zahrnuje území rozsáhlých lesních jehličnatých a listnatých porostů s množstvím rašelinišť. Za návštěvu také stojí šumavská jezera ledovcového původu a na flóru bohaté údolní louky.


Boubín

Jedná se o nejvyšší rozložitý vrchol Boubínské hornatiny a jeho vrchol se nachází ve výšce 1362 m. Na vrcholovém kameni můžeme nalézt nápis: „Kardinál Friedrich Fůrst von Schwarzenberg 3. 8. 1867“. Tento pomník je zde umístěn na paměť návštěvy pražského arcibiskupa.


Boubínský prales

Prohlídku této přírodní rezervace doporučujeme zahájit u Boubínského jezírka (umělá vodní nádrž z roku 1833), kde začíná a končí naučná stezka Boubínský prales. 3,8 km dlouhý okruh obchází nejcennější jádro této rezervace, jenž byla vyhlášena na návrh Jana Adolfa Schwarzenberga již r. 1858. Mezi zajímavosti jistě patří kmen 450 let starého smrku, jehož výška dosahovala 57,6 m a obvod kmene 508 cm. Tento Král smrků nevydržel roku 1970 náporu vichřice a vyvrátil se. Stezka nás dále zavede na Lukenskou cestu, jež byla vybudována v letech 1857 - 1859 pro kočáry vozící šlechtu na lovy.
Prales je tvořen hlavně buky, smrky a jedlemi. Stáří některých stromů se odhaduje i na více než 400 let.


Čkyně

Městečko se nachází v nadmořské výšce 523 metrů, při řece Volyňce. Prvně vzpomínaná již v roce 1243. Postupně ji vlastnilo několik rodů z řad nižší šlechty. V obci je zámeček přestavěný v 2. pol. 19. stol. v novogotickém slohu, kostel sv. Máří Magdaleny, původně gotický z dob kolem r. 1370, později přestavěn a židovský hřbitov.


Sudslavický okruh

Naučná stezka o délce 3,3 km, procházející přírodně zajímavým územím. Začíná na jižním okraji Sudslavic u „Sudslavické lípy“. Tento památný strom je asi 620 let stará lípa, která má při zemi obvod 12 m a její výška je 30 m. Na okruhu je celkem 25 zastávek, jako např. Přírodní rezervace Opolenec, Borovice černá, Pozůstatky po těžbě vápence, Sudslavická jeskyně, Údolí Volyňky a další.

Volyně

První zmínky o hradišti jsou z 9. století, v roce 1299 povýšeno na město. Mezi nejvýznamnější kulturní památky ve Volyni patří tvrz, ve které se dnes nachází muzeum, gotický kostel Všech svatých ze 14. stol., který byl přestavěn v barokním slohu, a také bývalá renesanční radnice.


Vimperk

Horské město rozložené po obou březích říčky Volyňky na úpatí šumavských hor. První zmínky o Vimperku jsou z roku 1263 a vztahují se ke hradu sloužícímu k ochraně Zlaté stezky, která přinesla velký rozvoj pro celé město. Husité r. 1423 Vimperk zcela vypálili, byl vak znovu obnoven. R. 1479 byl králem Vladislavem Jagelonským povýšen na město s právem výročního trhu na den sv. Prokopa (4. 7.) v trvání osmi dnů a s právem „opevnit se“. V roce 1448 založil pasovský tiskař Jan Alacraw ve Vimperku jednu z prvních tiskáren v Čechách a tiskl zde pravděpodobně první kalendáře v Evropě. Na náměstí stojí dvě kašny z 18. stol. a v dolní části městská pozdněgotická zvonice. Vedle ní je kostel Navštívení Pany Marie. Druhý kostel nese název sv. Bartoloměje, na východ od něj stojí kaple Čtrnácti pomocníků. Vimperk se proslavil i sklářským průmyslem. První sklárny pocházejí již ze 14. stol. Dominantou města je renesanční zámek, dnes barokně upravený a rozšířený, sídlo městského muzea. Na náměstí je gotická černá věž. Vimperk je jedním z východisek na šumavu a sídlo Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Ve městě je koupaliště.


Prachatice

Městská památková rezervace je jednou z nejzachovalejších své doby. Původní osada existovala již v 10. století. Její výhodná poloha na obchodní stezce zaručovala městu monopolní postavení v obchodu se solí, který ustal roku 1692 a město se nadále živilo zemědělstvím a řemeslnou výrobou. Dodnes jsou dobře zachovalé hradby, a opevnění. Mezi nejvýznamnější stavby patří renesanční radnice na náměstí, goticko-renesanční Dolní (Písecká) brána, původně gotický kostel sv. Jakuba. Nedaleko Dolní brány je v jednom z historických domů umístěna expozice Okresního muzea věnovaná přírodě, historii a současnosti Prachaticka.


Volary

Vznikly ve 14. stol. jako významná zastávka na Zlaté stezce z Pasova do Prachatic. Městečko zbohatlo vybíráním cla a stalo se střediskem formanského obchodu, důležitými zdroji obživy byly pastva dobytka a nedozírné bohatství okolních lesů. V horní části náměstí stojí kostel sv. Kateřiny. Původní pozdně gotická stavba prošla barokní přestavbou. K zajímavostem patří několik zbylých „volarských domů“. V jednom z nich je místní muzeum, jehož expozice se věnuje dřívějšímu životu na Šumavě.


Český Krumlov

Okresní město, v historickém jádru památková rezervace. Od roku 1992 zařazena na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Hrad na skalnatém ostrohu je dominantou města, byl založen Vítkovci v 1. pol. 13. stol., je druhým největším v Čechách po Pražském hradu. Na náměstí můžete nalézt morový sloup obklopený sochami, renesanční kašnu, radnici. Soukromé muzeum hornictví připomíná tradici dolování zlata, stříbra aj.


Javorník

Vesnice pod Javorníkem, v parčíku pomník spisovatele K. Klostermanna, nad obcí rotundová kaple z 20. století, z rozhledny, která nese jméno K. Klostermanna a byla postavena roku 1938 za pouhé dva měsíce, je výhled pro přerostlé stromy silně omezen. Pod vrchem Javorníku jsou patrny zbytky štol, ve kterých se těžil křemen pro sklářské hutě.


Kvilda

Osada byla založena na přelomu 15. a 16. stol. při cestě z Pasova do Čech v místech, kde se již v 14. stol. rýžovalo zlato, důkazem jsou sejpy na Kvildském potoce. V 19. stol. se obec proslavila dílnou, zhotovující obrázky na skle, tzv. podmalby. Zajímavostí je novogotický kostel sv. Štěpánka zpočátku 20. stol. Významné centrum letní i zimní rekreace, ideální východisko pro cyklovýlety.


Stožecká kaple

Její historie sahá až do 18. stol. a je opředena mnoha pověstmi zázračném uzdravování. Pod obrazem Pany Marie vyvěral pramínek, který vyléčil ze slepoty volarského kováře. Ten zde nechal na znamení díků vystavět roku 1791malou kapličku. Ta byla později přestavěna a od poloviny 19,. stol. se zde konaly pravidelné bohoslužby. Po 2. světové válce kaple začala ztrácet na významu a chátrat. Až roku 1988 byla opět zrekonstruována do dnešní podoby.


Další typy na výlety:
(Více informací na www.sumavanet.cz)

Šumavská rašeliniště – Jezerní slať, Tříjezerní slať Tetřeví slať, Mrtvý luh

Známá střediska zimních sportů Kvilda, Horská Kvilda, Churáňov – upravované běžecké trati a sjezdovky

Prameny Vltavy (1172 m)

Hluboká - malebný zámek na Jihu Čech

Kašperk

Kašperské hory - muzeum hraček

Helfenburg - zřícenina hradu

Vodní turistika – splouvání části horního toku Vltavy (pravý břeh řeky je v této oblasti vysoce chráněným územím NP.

V letních měsících možnost výletů parní lokomotivou vyrobenou v r. 1901, vhodné též pro rodiny s dětmi


Další aktivity:

V místě prochází značené turistické a cykloturistické stezky procházející malebnou přírodou

Houbaření

Koupání – koupaliště Rohanov 7 km, krytý bazén Strakonice, Prachatice 30 Km

Jízda na koni – Stachy – Michalov 15 km